park centralny

Park Centralny czy Urząd Miasta-bis?

Z zaskoczeniem przeczytaliśmy odpowiedź wiceprezydenta Gdyni, Marka Stępy na nasze pytanie dotyczące kosztów, jakie miasto poniosło na nigdy niezrealizowany projekt Urzędu Miasta-bis, na terenie planowanego obecnie tzw. Parku Centralnego. To 4 mln 283 tysiące 244 zł i 32 grosze.Dowiedzieliśmy się także, że część parku będzie zagospodarowana tymczasowo, w oczekiwaniu na wybudowanie tam nowego ratusza. Informacje te stowarzyszenie Miasto Wspólne uzyskało w trybie dostępu do informacji publicznej.