kominikacja miejska

Przywrócić SKM aglomeracji...

Podwyżki cen biletów SKM - tylko za poprawę jakości obsługi pasażerów trójmiejskiego przewoźnika. Nasze stowarzyszenie Miasto Wspólne razem z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej - FRAG będzie domagać się od Marszałka Województwa i Zarządu PKP SKM w Trójmieście zmian w funkcjonowaniu kolejowej spółki. Obecna wizja rozwoju SKM w naszej ocenie coraz bardziej rozmija się z oczekiwaniami dominującej grupy pasażerów - mieszkańców dużego i małego Trójmiasta.