#StandardyPieszeGdyni

StandardyPieszeGdyni

Stowarzyszenie Miasto Wspólne prowadzi program pod hasłem #StandardyPieszeGdyni w ramach którego wypracowujemy rozwiązania zwiększające udział podróży pieszych w Gdyni.

Dokumenty strategiczne przyjęte przez miasto wskazują, że jednym z priorytetów jest rozwój ruchu pieszego. W niedawno przyjętej Strategii Rozwoju Miasta Gdyni do roku 2030 mobilność piesza uzyskała priorytet. Wyszczególnione zostały też takie cele jak tworzenia miejsc spotkań i wspólnych przestrzeni miejskich. Jednak większość działań urzędników, liczona choćby wielkością inwestycji, skupia się na ruchu samochodowym.

Obowiązujące w Gdyni Standardy Dostępności, które powinna spełniać każda nowa inwestycja miejska, skupiają się na ułatwianiu poruszania się po mieście osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. To bardzo ważny dokument, jednak nie odpowiada na wszystkie potrzeby. Dlatego wskazujemy na potrzebę potraktowania mobilności pieszej w sposób systemowy.

Priorytety programu to:
1. Zapewnienie dobrych warunków infrastrukturalnych do rozwoju ruchu pieszego (cel infrastruktura)
2. Tworzenie placów miejskich przyjaznych pieszym (cel społeczny)
3. Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym (cel zero wypadków śmiertelnych)
4. Poprawa ładu przestrzennego (cel estetyka)

[Na zdjęciu #GdyńskiChodnikWstydu przy Al. Zwycięstwa w Gdyni Redłowie. Kilka lat temu stała tam tabliczka „chodnik do remontu”, ale ktoś ją usunął. Chodnik jednak pozostał bez remontu.]