Przywrócić SKM aglomeracji...

SKM Trojmiasto

Podwyżki cen biletów SKM - tylko za poprawę jakości obsługi pasażerów trójmiejskiego przewoźnika. Nasze stowarzyszenie Miasto Wspólne razem z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej - FRAG będzie domagać się od Marszałka Województwa i Zarządu PKP SKM w Trójmieście zmian w funkcjonowaniu kolejowej spółki. Obecna wizja rozwoju SKM w naszej ocenie coraz bardziej rozmija się z oczekiwaniami dominującej grupy pasażerów - mieszkańców dużego i małego Trójmiasta.

Liczymy na realną dyskusję o tym, jak ma SKM wyglądać za 20 lat. Obecna podwyżka cen biletów powinna być impulsem do takiej rozmowy. SKM to zbyt ważna sprawa, by zdecydowali o niej we własnym gronie kolejarze i urzędnicy.

Wstępem do działania i dyskusji będzie wspólna petycja do marszałka województwa, który zleca zadania przewozowe SKM Trójmiasto. Już dzisiaj jednak wskazujemy na działania możliwe do zrealizowania w krótkim okresie. To między innymi rozszerzenie godzin szczytu czy wprowadzenie biletów rodzinnych na terenie Trójmiasta oraz obniżenie ich ceny, tak aby mieszkańcom aglomeracji opłacało się podróżować bardziej koleją niż samochodem. Wskazujemy też na możliwe oszczędności, a zarazem ułatwienia dla pasażerów - poprzez wprowadzenie biletomatów w pociągach.

Jesteśmy również zaniepokojeni planami zakupu taboru nieprzystosowanego do ruchu aglomeracyjnego. Właśnie potrzebami taborowymi uzasadniania jest podwyżka cen biletów, która wchodzi w życie o 1 kwietnia. SKM ze swoim taborem projektowanym dla potrzeb ruchu regionalnego już dzisiaj nie przystaje do potrzeb przewozów w Trójmieście. Obawiamy się, że zakup nowych składów podobnych do pociągu "Impuls" zakonserwuje tą niekorzystną sytuację na kilkadziesiąt następnych lat.