Poznajmy się

Stowarzyszenie Miasto Wspólne działa na rzecz zrównoważonego transportu i harmonijnego rozwoju przestrzennego Gdyni.